Naar content

Talentontwikkeling.

Bij Almirall moedigen wij onze werknemers aan om te blijven leren en hun vaardigheden te ontwikkelen. Op deze manier levert iedereen binnen het bedrijf de grootste bijdrage en dat is in het voordeel voor de hele organisatie.

Daartoe worden er specifieke middelen ingezet voor het aantrekken, ontwikkelen en behouden van talent. In 2016 alleen al investeerden we meer dan 52.000 uur in training.Trainingsprogramma's.

  • Technische training: Wij bieden training aan op het gebied van technische kennis om de prestaties en groei van werknemers te helpen verbeteren.
  • Training in waarden en vaardigheden: wij bieden een trainingsplan aan gebaseerd op onze kernwaarden en vaardigheden.
  • Taalcursussen: Wij bieden onze werknemers taalcursussen aan afhankelijk van hun behoeften en positie binnen de organisatie.
  • IT-training: Er is online training beschikbaar voor onze werknemers, om te leren omgaan met IT-hulpmiddelen, waar en wanneer zij dit willen.

Talentontwikkelingsprogramma's.

  • Professionele ontwikkelingsprogramma's (Professional Development Programmes, PDP): Het PDP is ons bedrijfsmiddel voor het beheren van talent en de ontwikkeling van een professionele carrière van elke werknemer.
  • Teamontwikkelingsprogramma's (Team Development Programmes, TDP): Deze teambuildingsprogramma's zijn opgesteld om de integratie van teamleden te waarborgen en bieden de noodzakelijke hulpmiddelen om een solide team te vormen, dat tot grote prestaties in staat is.
  • 360º Feedback: Dit ontwikkelingsmiddel helpt [3]onze[4] managers om een holistische kijk te krijgen op hun gedrag. We verbinden dit vanuit verschillende perspectieven aan onze kernwaarden (zelfevaluatie, evaluatie van de manager alsmede van zijn/haar team en medewerkers).

Betrokkenheid.

Dit programma is opgesteld om een stimulerende en uitdagende werkomgeving te bevorderen.

  • Betrokkenheidsonderzoek: om de twee jaar voeren wij een onderzoek uit om de mate van betrokkenheid van onze werknemers te bepalen en om meer te weten te komen over de percepties die hun gedrag bepalen. Op deze manier kunnen wij acties opzetten en uitvoeren die voor een stimulerende en motiverende werkomgeving zorgen. Een omgeving waarin professioneel talent wordt ontwikkeld en de betrokkenheid bij het bedrijf en onze cultuur worden versterkt.

Erkenningsprogramma.

  • Bravo!: Dit programma streeft ernaar een cultuur van erkenning binnen Almirall te bevorderen, waarin alle werknemers vorm kunnen geven aan de erkenning van een goed uitgevoerde opdracht. Deze zijn gekoppeld aan onze vier kernwaarden.

Deze en enkele andere programma's zijn exclusief ontwikkeld voor onze werknemers, waarbij rekening wordt gehouden met hun behoeften en belangen, en uiteraard altijd in overeenstemming met de strategie en de waarden van het bedrijf.