Naar content

Onze betrokkenheid bij belanghebbenden.

Bij onze dagelijkse bezigheden werkt Almirall nauw samen met alle betrokkenen op het gebied van onderzoek en gezondheidszorg. Wij streven ernaar een goede samenwerking te onderhouden met al onze belanghebbenden, van patiënten en artsen, leveranciers en partners, tot investeerders en NGO's, evenals onze eigen werknemers.
Patiënten.

Wij streven ernaar in behandelingen te voorzien die de gezondheid en kwaliteit van leven van de patiënt verbeteren.
Wij maken innovatieve geneesmiddelen op het gebied van luchtwegaandoeningen, en willen meer kennis en begrip verspreiden over weinig bekende pathologieën waaraan hoge persoonlijke kosten zijn verbonden, zoals psoriasis.

Zorgprofessionals.

Bij Almirall hebben we nauw contact met zorgprofessionals zodat zij hun behoeften kenbaar kunnen maken en wij hen van de meest actuele informatie over onze producten kunnen voorzien. Tevens onderhouden we contact met academische instellingen, ziekenhuizen en wetenschappelijke organisaties. Hierdoor komen we gezamenlijk tot programma's, die bijdragen aan de verbetering van de gezondheidszorg.

Werknemers.

Binnen het bedrijf willen we voordurend getalenteerde professionals die ons team verrijken, werven en behouden. We faciliteren een werkomgeving waarin ons personeel zich professioneel en op persoonlijk vlak kan ontwikkelen. Wij moedigen hen daarom aan om continue aan trainingen deel te nemen en wij zien nauw toe op de naleving van regelgeving met betrekking tot de preventie van beroepsrisico's en andere gebieden.

Aandeelhouders, investeerders en financiële instellingen.

Wij koesteren deze groep belanghebbenden door doorzichtig te zijn en hen op de hoogte te houden. Financiële doorzichtigheid is een van onze doorslaggevende doelstellingen.

Strategische partners.

Bij Almirall geloven wij dat partnerships met andere bedrijven ons helpen om een evenwichtige, concurrerende portfolio met producten aan te bieden. Bovendien stimuleert het onze bedrijfsgroei. Onze strategische allianties beslaan alle takken van de geneeskunde.

Niet-Gouvernementele Organisaties.

Wij werken samen met een aantal non-profit organisaties om activiteiten te promoten, diensten te verlenen en projecten te financieren die wij van fundamenteel belang achten voor de sociale ontwikkeling van de meest kansarme mensen en gebieden.

Gezondheidsautoriteiten en -verenigingen.

Almirall voldoet aan alle wettelijke en administratieve processen die door de gezondheidsautoriteiten worden vereist. Daarnaast werken wij samen met verenigingen bij het ontwikkelen van projecten relateert aan gezondheid. Almirall is o.a. lid van de European Federation of Pharmaceutical Industries & Associations (EFPIA) en de International Federation of Pharmaceutical Manufacturers & Associations (IFPMA).

Media.

Onze interactie met de media vormt een belangrijk onderdeel van ons bedrijf. Bij Almirall werken we mee en zijn we transparant bij alles waar de media meer over zouden willen weten, begrijpen of publiceren met betrekking tot ons bedrijf.

Leveranciers.

Alle leveranciers van Almirall moeten aan een aantal criteria voldoen die overeenstemmen met onze maatschappelijke betrokkenheid. Daarom verlenen wij voorrang aan leveranciers die beschikken over certificeringen voor kwaliteit (ISO 9001), milieu (ISO 14001) en gezondheid en veiligheid op het werk (OHSAS 18001).