Naar content

Onze betrokkenheid bij het bedrijf.

Bij Almirall laten we ons leiden door een sterk gevoel van maatschappelijke verantwoordelijkheid. Wij streven ernaar om onze strategische doelen te bereiken door te doen wat juist is, door integer te handelen en uiteraard door te voldoen aan de geldende regelgeving.

De Gedragscode van Almirall.

Ons gedrag wordt geleid door eerlijkheid en integriteit. Iedereen in het Almirall team wordt gevraagd om de normen na te leven in onze Ethische gedragscode. Wij werken volgens de waarden van Almirall om een attent, toegewijd, dynamisch en deskundig bedrijf te zijn. Deze waarden, die ingebed zijn in de cultuur van Almirall, helpen ons om het vertrouwen te winnen dat patiënten, gezondheidsprofessionals en aandeelhouders in ons hebben.

Investeren in mensen.

Als werkgever beschermt, stimuleert en investeert Amirall in haar medewerkers. Om talent aan te trekken hebben wij samenwerkingsverbanden getekend met vooraanstaande universiteiten en business schools. Om het talent van onze werknemers te behouden, investeren wij elk jaar in honderden uren aan training.

Op deze wijze creëert Almirall een positieve werkomgeving, gebaseerd op persoonlijke en professionele groei in verschillende disciplines, met gelijke kansen en wederzijds respect. Als erkenning van onze inspanningen heeft het onafhankelijke CRF Institute voor advies op het gebied van Human Resources, Almirall in 2012 voor de vijfde keer op rij benoemd tot 'Beste werkgever' in Spanje.

Beleid inzake gezondheid, veiligheid en welzijn.

Als onderdeel van Almiralls verbintenis tot de maatschappij is een van onze doelstellingen bij onze dagelijkse activiteit de beroepsgezondheid, veiligheid en het welzijn van onze werknemers.

Met dit in het achterhoofd worden de volgende basisprincipes vastgelegd:

  1. Verbintenis tot beroepsgezondheid, veiligheid en welzijn, het aanmoedigen van de integratie ervan in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf.
  2. Verbintenis tot continue verbetering van Almiralls beroepsgezondheid en veiligheidsbeheer, voor het verbeteren van zijn prestatie, naleving van toepasselijke wettelijke vereisten en andere vereisten waar Almirall vrijwillig wil aan voldoen.
  3. De oprichting van periodieke programma's met doelstellingen en targets afgestemd op toepasselijke normen, met dit globale bedrijfsbeleid en met risico's en kansen geïdentificeerd op het gebied van beroepsgezondheid en veiligheid.
  4. Training, implicatie en deelname door werknemers en derde bedrijven die samenwerken met Almirall, bij de toepassing van de inhoud van dit globale bedrijfsbeleid.
  5. De beschikbaarheid van noodzakelijke informatie en hulpbronnen garanderen en plannen hoe deze het beste te gebruiken.
  6. Beroepsgezondheid en veiligheid is het doel van een volledig bedrijf en bijgevolg is de verantwoordelijkheid voor het halen van deze doelstellingen de verantwoordelijkheid van iedereen in het bedrijf, ongeacht het niveau of functie.

Certificaat gezondheids- en veiligheidsbeheer.

Almirall is sinds 2019 in het bezit van het nieuwe en prestigieuze internationale certificaat 45001:2018, verleend door TÜV Rheinland, dankzij zijn naleving van de internationale gezondheids- en veiligheidsnormen in Spanje en Duitsland. Dit strikte certificaat omvat onze activiteiten van O&O, productie van werkzame bestanddelen, en vervaardiging en groothandel van farmaceutische producten. Het vervangt het certificaat OHSAS 18001:2007 dat het bedrijf tot hiertoe bezat voor zijn activiteiten in Spanje (sinds 2007) en Duitsland (sinds 2013).