Naar content

Onze verbintenis tot het milieu.

Respect voor het milieu is volgens ons een verplichting die we hebben tegenover de gemeenschap, onszelf en duurzaamheid, nu en voor toekomstige generaties. Naast de strikte naleving van de wettelijke voorschriften, voeren we ook ons eigen milieubeleid, met een sterke verbintenis tot de bescherming van het milieu, tot een doeltreffend en duurzaam beheer van hulpmiddelen, tot het gebruik van hernieuwbare energie, en tot de afzwakking en aanpassing aan klimaatverandering via programma's voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.

Milieubeleid.

Als onderdeel van Almiralls verbintenis tot de maatschappij is een van onze doelstellingen bij onze dagelijkse activiteit het respect voor het milieu, inclusief energieprestatie.

Met dit in het achterhoofd worden de volgende basisprincipes vastgelegd:

  1. Verbintenis tot de bescherming van het milieu, het aanmoedigen van de integratie ervan in de dagelijkse activiteiten van het bedrijf.
  2. Doeltreffend en duurzaam beheer van hulpmiddelen, gebruik van hernieuwbare energie, en verbintenis tot het afzwakken en aanpassen aan klimaatverandering, via programma's voor het reduceren van de uitstoot van broeikasgassen.
  3. Verbintenis tot continue verbetering van Almiralls milieubeheer, voor het verbeteren van zijn prestatie, naleving van toepasselijke wettelijke vereisten en andere vereisten waar Almirall vrijwillig wil aan voldoen.
  4. De oprichting van periodieke programma's met doelstellingen en targets afgestemd op toepasselijke normen, met dit globale bedrijfsbeleid en met risico's en kansen geïdentificeerd op het gebied van milieubescherming.
  5. Training, implicatie en deelname door werknemers en derde bedrijven die samenwerken met Almirall, bij de toepassing van de inhoud van dit globale bedrijfsbeleid.
  6. De beschikbaarheid van noodzakelijke informatie en hulpbronnen garanderen en plannen hoe deze het beste te gebruiken.
  7. Het respect voor het milieu is het doel van een volledig bedrijf en bijgevolg is de verantwoordelijkheid voor het halen van deze doelstellingen de verantwoordelijkheid van iedereen in het bedrijf, ongeacht het niveau of functie.

Certificaat voor milieubeheer.

De implementatie van ons milieubeleid heeft geleid tot een ISO 14001:2015 internationale certificering in ons bedrijf in Spanje (sedert 2004) en Duitsland (sedert 2013). Dit strenge certificaat beslaat onze activiteiten inzake O&O, productie van actieve farmaceutische bestanddelen en productie en groothandel van geneesmiddelproducten. Het certificaat dat werd toegekend door TÜV Rheinland certificeert dat we de nieuwste, meest veeleisende milieubeheercriteria toepassen, verder dan de normen die vereist zijn door de huidige wetgeving.

  

Certificaat voor energiebeheer.

Daarnaast hebben we, als onderdeel van ons geïntegreerde gezondheids-, veiligheids- en milieubeleid, ook een energiebeheersysteem geïmplementeerd, gecertificeerd volgens ISO50001:2018 door TÜV Rheinland op onze locaties in Spanje (sedert 2013) en Duitsland (sedert 2016). Almirall is een van de eerste farmaceutische bedrijven die werd bekroond met dit internationaal erkende certificaat. Dit systeem helpt ons om onze impact op het milieu nog verder te reduceren, in de ontwikkeling van onze activiteiten inzake O&O, productie van actieve farmaceutische bestanddelen en productie en groothandel van geneesmiddelproducten.