Naar content

Kennis over de ziekte.

Het begrijpen van een ziekte speelt een belangrijke rol. Het kan helpen om er beter mee om te kunnen gaan, om de verzwakkende effecten te verminderen of om de ziekte te overwinnen. Soms kan het begrijpen van een ziekte ook voorkomen dat je hem krijgt. Onze betrokkenheid bij kennis over de ziekte richt zich ook op evenementen, zoals World MS Day. Al deze initiatieven samen zijn erop gericht de gezondheid te verbeteren. Door mensen goed te informeren hopen we op meer bewustwording onder het publiek.