Naar content

Medische en academische partnerships en subsidies.

Het is van cruciaal belang dat patiënten er vertrouwen in hebben dat de relatie tussen artsen (en andere zorgverleners) en de industrie die geneesmiddelen op de markt brengt open en transparant is.

Almirall ondersteunt en handhaaft de EFPIA Transparantiecode volledig om betalingen, hetzij contant, hetzij in natura, die aan artsen en medische organisaties worden gedaan openbaar te maken. Almirall B.V. heeft in 2015 een totaalbedrag van 6.580 Euro besteed aan financiële ondersteuning van onderzoek & ontwikkeling in Nederland.

Voor meer informatie over de EFPIA Disclosure Code (Code voor Openbaarmaking) klikt u hier.