PRIVACY BELEID

Laatste bijwerking: Mei 2018 

Almirall BV ("Almirall", "wij", "ons", "onze") zet zich ervoor in de privacy van zijn belanghebbenden te beschermen en de principes van gegevensbescherming en toepasselijke wetten na te leven.

Deze Privacyverklaring vormt de basis waarop persoonsgegevens die wij over u verzamelen wanneer u navigeert op deze (de "Site") of die u vrijwillig aan ons verstrekt, worden verzameld en verwerkt.

Door onze Site te bezoeken stemt u in met de praktijken beschreven in deze verklaring. Door persoonsgegevens aan ons te verstrekken of door de Site te gebruiken, gaat u akkoord met de algemene voorwaarden van deze Privacyverklaring.

Voor meer informatie over dit document of hoe wij uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze Algemeen Verantwoordelijke voor Gegevensbescherming op het e-mail adres dpo.global@almirall.com.

1. 1. Basisinformatie

Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de door u verstrekte gegevens? De juridische entiteit die uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt als verwerkingsverantwoordelijke is Almirall B.V.

U kunt er hier meer over lezen
Welk soort persoonsgegevens verwerken wij?

 

Wij verwerken persoonsgegevens die u aan ons verstrekt tijdens het registratieproces bij eender welke informatiedienst, of wanneer u een formulier indient met betrekking tot eventuele vragen die u heeft, en andere persoonsgegevens die wij verzamelen vanuit technisch oogpunt en ook aan de hand van de cookies.

U kunt er hier meer over lezen 
Voor welke doeleinden hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

 

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken om te voldoen aan reglementaire verplichtingen inzake farmacovigilantie, materiovigilantie en cosmetovigilance en medische informatie over onze producten, om uw vragen te beantwoorden en uw feedback te ontvangen en om u, op verzoek, informatie en materialen ter beschikking te stellen. .

U kunt er hier meer over lezen
Wat is onze rechtmatigheid om uw persoonsgegevens te verwerken? Afhankelijk van het specifieke doel, berust onze rechtmatigheid op de naleving van een wettelijke verplichting, of het algemeen belang of uw toestemming, ons gerechtvaardigde belang.

U kunt er hier meer over lezen
Hoe lang zullen wij uw gegevens bewaren? Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting, of tot u uw toestemming intrekt.

U kunt er hier meer over lezen
Zullen wij uw persoonsgegevens delen?

 

Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, worden gegevens niet gedeeld met derden buiten onze dienstverleners om die ons helpen om beter aan onze reglementaire verplichtingen te kunnen voldoen, en die u de gevraagde informatie leveren.

U kunt er hier meer over lezen
Wat zijn uw rechten als betrokkene en hoe kunt u deze uitoefenen? U kunt het recht op toegang, aanpassing en schrapping van uw persoonsgegevens uitoefenen, alsook andere rechten.

Klik hier voor meer informatie over de rechten die kunt uitoefenen.
Bijkomende informatie Voor meer informatie betreffende Privacy en Gegevensbescherming, klik hier

2. Bijkomende informatie

2.1. Wie is de verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens die u ons verstrekt?

In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en alle toepasselijke plaatselijke wetten, is de verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens die u verstrekt via deze Site Almirall BV, een onderneming met maatschappelijke zetel te Papendorpseweg 100, 3528 BJ Utrecht, met het BTW nummer NL 808603711B01.

U kunt contact met ons opnemen op het telefoonnummer (31)307 991 155.

Met verwerkingsverantwoordelijke wordt bedoeld, de juridische entiteit die de doeleinden en wijzen van verwerking van uw persoonsgegevens bepaalt.

2.2. Welk soort persoonsgegevens verwerken wij?

Wij kunnen de volgende gegevens over u verwerken:

a) Informatie die u ons verstrekt. U kunt ons informatie verstrekken middels verschillende formulieren op de Site, voor vele verschillende doeleinden, waaronder:

a. Om een ongewenste bijwerking te melden.

b. Om medische informatie te vragen over onze producten.

c. Om uw vragen te beantwoorden in verband met media, beleggers, R&D-activiteiten, en partnerschappen met Almirall.

d. Om ons feedback te geven over bepaalde zaken.

In elk geval proberen we het verzamelen van informatie te beperken tot de informatie die we nodig hebben om uw vraag te beantwoorden. De informatie die u ons geeft kan onder meer zijn, uw voornaam, achternaam, e-mailadres, land  en telefoonnummer.

Met betrekking tot de veiligheid van geneesmiddelen kunnen wij contact met u opnemen voor de opvolging van de specifieke gerapporteerde zaak en er kunnen bijkomende persoonsgegevens worden verzameld voor dergelijk doeleinden.

b) Informatie die wij over u verzamelen. Wanneer u navigeert op de Site kan passief informatie worden verzameld (d.w.z., verzameld zonder dat u de informatie actief verstrekt), door middel van verschillende technologieën. Wij en onze externe dienstverleners verzamelen passief informatie en gebruiken deze op verschillende manieren, zoals:

- Het gebruik van cookies: Cookies zijn kleine stukjes informatie die rechtstreeks worden opgeslagen op de door u gebruikte computer. Cookies stellen ons in staat informatie te verzamelen zoals browsertype, de tijd die u besteedt op de Site, de bezochte pagina's en de taalvoorkeuren. Wij en onze dienstverleners gebruiken de informatie voor veiligheidsdoeleinden, om de navigatie te vergemakkelijken en om informatie doeltreffender weer te geven. Wij gebruiken cookies ook om uw computer of apparaat te herkennen, wat uw gebruik van de Site gemakkelijker maakt en zorgt dat de Site correct wordt weergegeven op uw apparaat. Voorts gebruiken wij cookies om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van de Site om het ontwerp en de functionaliteit van de Site te blijven verbeteren, om te begrijpen hoe mensen de Site gebruiken en om ons te helpen bij het oplossen van vragen hieromtrent. Sommige van onze cookies worden voor ons beheerd door derden. U kunt weigeren om deze cookies te aanvaarden door de instructies te volgen in uw browser; indien u deze echter niet aanvaardt, kunt u enige ongemakken ervaren bij uw gebruik van de Site. Om meer te weten over cookies, kunt u ons Cookiebeleid raadplegen.

- Via uw browser: De provider van de pagina's verzamelt automatisch informatie en slaat deze op in zogenaamde serverlogbestanden, die uw browser automatisch aan ons doorgeeft. Dit zijn: browsertype en browserversie, het gebruikte besturingssysteem, referrer-URL, hostnaam van de computer die toegang tracht te krijgen, tijdstip van de serveraanvraag en het IP-adres.

Deze gegevens worden niet gecombineerd met andere gegevensbronnen.

Uitgezonderd wanneer uitdrukkelijk vermeld, is het verstrekken van uw persoonsgegevens op vrijwillige basis. Ontbrekende of incorrecte verplichtepersoonsgegevens kunnen het echter onmogelijk maken voor Almirall om u de informatie te verstrekken die u heeft gevraagd.

2.3. Voor welke doeleinden hebben wij uw persoonsgegevens nodig?

Uw persoonsgegevens zullen worden gebruikt voor verschillende doeleinden:

a) Veiligheid van geneesmiddelen: Bij Almirall start onze inzet voor de veiligheid van onze geneesmiddelen, cosmetica en gezondheidsproducten bij de afdeling Onderzoek en de Ontwikkeling (R&D) en wij handhaven deze inzet gedurende de hele levensduur van het product. De Persoonsgegevens die u ons verstrekt via het formulier "Rapporteer een bijwerking" worden daarom gebruikt om potentiële risico's die voortvloeien uit het gebruik van onze geneesmiddelen te identificeren, kwantificeren, evalueren en voorkomen, evenals, indien nodig, voor de opvolging van een specifieke zaak, teneinde te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen ten aanzien van de bevoegde autoriteiten op het vlak van farmacovigilantie, materiovigilantie en cosmetovigilance. Raadpleeg onze specifieke Algemene Verklaring Veilig Geneesmiddelengebruik en Privacy voor meer informatie.

b) Medische informatie: Als onderdeel van onze verplichting als farmaceutisch bedrijf verzamelen wij uw persoonsgegevens ook met het doel uw vragen te kunnen beantwoorden in verband met onze producten en geneesmiddelen.

c) Uw vragen beantwoorden of uw feedback ontvangen in verband met andere zaken: wij verzamelen uw gegevens ook met het doel uw vragen te beantwoorden in verband met media, R&D-activiteiten en partnerschappen met Almirall, of gewoon om uw feedback te ontvangen.

d) U toegang te geven tot specifieke informatie (product gerelateerde persberichten, met name gericht aan journalisten).

e) Onderhoud van de Site: Een deel van de gegevens wordt verzameld met het oog op het foutloos aanbieden van de Site en om de diensten die worden aangeboden via de Site te verbeteren.

Uw persoonsgegevens zullen niet worden gebruikt voor andere doeleinden.

2.4. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die u ons verstrekt zullen als volgt worden opgeslagen en verwerkt:

a) Veiligheid van geneesmiddelen: Verstrekte persoonsgegevens worden bijgehouden in overeenstemming met onze Algemene Verklaring Veilig Geneesmiddelengebruik en Privacy voor meer informatie.

b) Medische informatie: de verstrekte persoonsgegevens worden bijgehouden voor de tijd die nodig is om uw vraag te beantwoorden.

c) Uw vragen beantwoorden of uw feedback ontvangen in verband met andere zaken: de verstrekte persoonsgegevens worden niet opgeslagen en worden enkel gebruikt om uw vraag te beantwoorden.

d) Toegang tot specifieke materialen en informatie: de verstrekte persoonsgegevens worden bijgehouden tot u ons laat weten dat u uw toegang wilt annuleren.

De bewaringsperiode van de persoonsgegevens die u ons verstrekt via  het gebruik van cookies wordt uitgelegd in ons Cookiebeleid.

2.5. Wat is onze rechtmatigheid om uw persoonsgegevens te verwerken?

De  rechtmatigheid voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de doeleinden vermeld in sectie 2.3 hierboven berust op de naleving van een wettelijke verplichting, het algemeen belang of uw toestemming, afhankelijk van het geval.

In verband met de informatie die wij verzamelen via cookies en vanuit technisch oogpunt, berust de rechtmatigheid van de verwerking op ons gerechtvaardigde belang om de Site te beheren, evenals voor statistische doeleinden om een overzicht te verkrijgen van onze bezoekers zonder daarbij enige voorspellingen te doen of conclusies te trekken over een persoon.

2.6. Zullen wij uw persoonsgegevens delen?

Tenzij wij hiertoe verplicht zijn op grond van een wettelijke verplichting, worden uw gegevens niet gedeeld met derden buiten onze dienstverleners die ons helpen om aan onze reglementaire verplichtingen te kunnen voldoen en/of die ons helpen om u de gevraagde diensten of informatie beter te kunnen leveren (hierna de "Ontvangers").

Wanneer informatie moet worden doorgegeven aan Ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte naar een land dat niet het besluit van passend beschermingsniveau van de Europese Commissie heeft ontvangen, zullen persoonsgegevens naar behoren worden beschermd door modelcontractbepalingen goedgekeurd door de Europese Commissie of bindende bedrijfsvoorschriften van de gegevensverwerker.

2.7. Wat zijn uw rechten als betrokkene en hoe kunt u deze uitoefenen?

U kunt te allen tijde de volgende rechten uitoefenen ten aanzien van Almirall in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens:

a) Recht op toegang: betekent het recht om toegang te krijgen tot de informatie die Almirall over u verwerkt.

b) Recht op aanpassing: betekent het recht om uw informatie te laten corrigeren indien deze onjuist of onvolledig is.

c) Recht op schrapping: eenvoudig gezegd betekent dit dat u de schrapping of verwijdering vraagt van uw gegevens wanneer er geen dwingende reden is voor een organisatie om deze te blijven gebruiken. Dit recht is ook bekend als "het recht om vergeten te worden" en is geen algemeen recht op schrapping; er zijn uitzonderingen.

d) Recht op beperking van de verwerking: betekent het recht om verder gebruik van uw gegevens  in bepaalde omstandigheden te ‘blokkeren' of stop te zetten. Wij wijzen u erop dat wanneer verwerking wordt beperkt, Almirall uw gegevens nog steeds kan opslaan, maar niet meer mag gebruiken.

e) Recht op gegevensoverdracht: betekent het recht om persoonsgegevens te verkrijgen en te hergebruiken door een derde partij in een gestructureerd, courant gebruikt en machineleesbaar formaat in bepaalde omstandigheden. Indien u de rechtstreekse overdracht vraagt van gegevens naar een andere verwerkingsverantwoordelijke, gebeurt dit alleen als het technisch mogelijk is.

f) Recht om bezwaar te maken: betekent het recht om bezwaar te maken tegen bepaalde soorten verwerking, in bepaalde omstandigheden.

De rechtmatigheid van de gegevensverwerking tot het moment dat u uw toestemming intrekt blijft onaangetast door de intrekking. Deze rechten kunnen in sommige situaties worden beperkt – bijvoorbeeld, wanneer wij kunnen aantonen dat wij een wettelijke verplichting hebben om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u eender welke van bovengenoemde rechten wilt uitoefenen, kunt u ons een elektronisch verzoek hiertoe sturen aan de volgende contactadressen, met in bijlage een kopie van uw persoonlijke identiteitskaart/paspoort. U kunt hier een formulier downloaden om dit te doen.

Onderwerp  Contactadres
Veiligheid van geneesmiddelen Gelieve ons een schriftelijk verzoek te sturen, ofwel:

Per post aan: Corporate Drug Safety Department of Almirall, S. A., Ronda General Mitre, 151, 8022 Barcelona, ofwel

Per e-mail aan: dsafety@almirall.com
Medische informatie E-mail aan: Info.nl@almirall.com
E-mailberichten, toegang tot informatie en materialen    E-mail aan: privacy_webcorp@almirall.com

 

Tot slot informeren wij u dat u contact kunt opnemen met het Nederlandse College bescherming persoonsgegevens of een Europese toezichthoudende instantie voor alle vorderingen voortvloeiend uit de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt een bijgewerkte lijst van dergelijke organisaties per rechtsgebied vinden op http://ec.europa.eu/justice/article-29/structure/data-protection-authorities/index_en.htm.