Naar content

Medische en academische partnerships en subsidies.

Het is van cruciaal belang dat patiënten er vertrouwen in hebben dat de relatie tussen artsen (en andere zorgverleners) en de industrie die geneesmiddelen op de markt brengt open en transparant is.

Almirall ondersteunt en handhaaft de EFPIA Transparantiecode volledig om betalingen, hetzij contant, hetzij in natura, die aan artsen en medische organisaties worden gedaan openbaar te maken. Voor Nederland is deze informatie beschikbaar via www.transparantieregister.nl. De bestedingen voor onderzoek en ontwikkeling zijn opgenomen in de onderstaande rapporten.

Voor meer informatie over de EFPIA Disclosure Code (Code voor Openbaarmaking) klikt u hier.

Click here for further information regarding your disclosure consent